Projekt Hotel #3 Condo – finansowanie

Projekt Hotel #3 Condo – finansowanie

Skąd taka popularność condo w ostatnim czasie? Nie będę krytykował ani też chwalił systemu condo – to pozostawiam do indywidualnej oceny. Skupię się na szansach i zagrożeniach tego systemu, jego silnych i słabych stronach, a także możliwościach, jakie przynosi taka...
Projekt Hotel #3 Condo – finansowanie

Projekt Hotel #2 Doradca + sieć hotelowa

W poprzednim numerze „Hotelarza” poruszyliśmy najważniejsze kroki, jakie musimy wykonać, aby rozpocząć inwestycję hotelową. Zaczynając od strategii inwestycyjnej, przez wybór lokalizacji, a następnie stworzenie pełnego programu funkcjonalnego, uzgodnienie...